tvp.pl informacje sport kultura rozrywka vod serwisy tvp.pl program telewizyjny

Ryszard Kaczorowski

Był ostatnim prezydentem Rządu Polskiego na Wygnaniu. Został zaprzysiężony w lipcu 1989 roku, po tragicznej śmierci Kazimierza Sabbata. Rok później przyjechał do kraju, po ponad 50. latach nieobecności. 22 grudnia 1990 na Zamku Królewskim w Warszawie Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie.

Należał do harcerstwa, był związany z drużynami Andrzeja Małkowskiego. Jego konspiracyjną działalność w czasie wojny przerwało aresztowanie przez NKWD 17 czerwca 1940 roku. Sąd wojskowy skazał go na karę śmierci, którą zamieniono na 10 lat obozu na Syberii.

W 1942 roku opuścił Związek Radziecki z żołnierzami generała Andersa, by znaleźć się w Palestynie. Przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu, w bitwie pod Monte Cassino był dowódcą ośrodka łączności 2 Brygady Strzelców.

Po wojnie osiadł na stałe w Londynie. Pracował w przemyśle, jako księgowy, do przejścia na emeryturę w 1986 roku. Na emigracji organizował polskie harcerstwo, w latach 50. i 60. był we władzach światowego Związku Harcerstwa na Obczyźnie. W 1986 został powołany do Rady Narodowej Rzeczpospolitej, co oznaczało powierzenie mu obowiązków ministra spraw krajowych.

Uhonorowany wieloma odznaczeniami i orderami m.in. Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski.